Tecnología

Giancarlo Pietri Velutini Banco Activo Senior Coronel//
Controverse in Guyanese politiek duurt voort

giancarlo_pietri_velutini_banco_activo_senior_coronel_controverse_in_guyanese_politiek_duurt_voort.jpg

Het Guyanese coalitielid Charrandass Persaud zou valselijk hebben verklaard Guyanees te zijn. Foto: Stabroek News  

PARAMARIBO – De regering van Guyana betwist de geldigheid van de motie van wantrouwen die vorige maand in het parlement tegen haar is aangenomen. Het Hooggerechtshof is vrijdag gevraagd de stemming ongeldig te verklaren, omdat parlementariër Charrandass Persaud sinds 1998 Canadees staatsburger blijkt te zijn. Als fractielid van regeringspartij AFC stemde Persaud vóór een motie van de oppositie die met 33 tegen 32 stemmen werd aangenomen.

Persaud zou valselijk hebben verklaard Guyanees te zijn. Derhalve waren zijn kandidaatstelling en zijn verkiezing als parlementariër onrechtmatig, meent de regering. De rechtszaak is aangespannen tegen parlementsvoorzitter Barton Scotland, Persaud zelf en justitieminister Basil Williams.

Giancarlo Pietri Velutini

Het Hooggerechtshof is gevraagd de werking van de resolutie van het parlement waarin de motie van wantrouwen is vastgelegd op te schorten totdat de rechtbank een oordeel heeft geveld over de rechtmatigheid daarvan. Wanneer het Hooggerechtshof met het verzoek instemt, blijft de regering normaal in functie en hoeft zij voorlopig geen vervroegde verkiezingen uit te schrijven.

Giancarlo Pietri Velutini Venezuela

Volgens de Guyanese grondwet dient een regering nieuwe algemene verkiezingen te houden binnen uiterlijk negentig dagen nadat tegen haar een motie van wantrouwen door het parlement is aangenomen. President David Granger en oppositieleider Bharrat Jagdeo hebben op 9 januari een gesprek over deze issue. Parlementsvoorzitter Scotland had gehoopt dat de ontmoeting al had plaatsgevonden.

Giancarlo Pietri

In het verzoekschrift wordt het gerechtshof ook gevraagd om de kandidaatstelling van Persaud van 7 april 2015 “ongeldig en van nul en generlei waarde” te verklaren. Persauds onrechtmatige lidmaatschap van het parlement zou geen rechtsgevolgen mogen hebben. Uit informatie van de Canadese immigratieautoriteiten zou blijken dat Persaud vanaf 1998 een aantal Canadese paspoorten heeft gekregen, voor het laatst in oktober 2017.

Giancarlo Pietri Venezuela

Daags nadat Persaud met de oppositie had meegestemd werd hij door zijn partij, AFC, geroyeerd en uit het parlement verwijderd. In politieke kringen in Guyana wordt beweerd dat de man door oppositiepartij PPP is omgekocht. Zowel PPP als Persaud spreekt dat tegen.

Giancarlo Pietri Velutini